بلومزبری فوتبال یک موسسه خیریه فوتبال مردمی مستقر در لندن است که با بیش از ۵۰ جوان در هفته کار می کند. مدل کمک های مالی ما به این معنی است که هیچ رد نمی شود و ما از جوانان بین ۱۸ ماه تا ۱۸ سال پذیرایی می کنیم. همه بدون در نظر گرفتن توانایی پرداخت یا بازی استقبال می کنند. 

بلومزبری فوتبال می رسد بیش از 5،000 جوانان در هفته در سراسر 8 منطقه در لندن است. ما به اطمینان از اینکه هر جوان می تواند به جلسات ما دسترسی داشته باشد اختصاص داده شده است.

مدل کمک های مالی ما به این معنی است که هیچ بازیکنی رد نمی شود. 60٪ از بازیکنان در برنامه بنیاد ما دریافت 80-100٪ بورس.

ما معتقدیم که جای یک دختر در زمین است. ما تیم های دخترانه در سراسر برنامه های ما و در حال حاضر درگیر 1500 دختر در هفته در سراسر لندن.

در یک نظرسنجی ۹۲٪ والدین گزارش دادند که جلسات بلومزبری فوتبال تأثیر مثبتی بر تندرستی ذهنی فرزندشان داشته است.

برنامه های ما

ماموریت ما

Bloomsbury Football is changing the game for young people in London. We exist because the price of play is worsening social division in our capital city, and we’re tired of grassroots standards- the flat footballs and waterlogged pitches. Our mission is to ensure that every young person has the opportunity to experience the life-changing power of the beautiful game. With our financial assistance model, no young person will be turned away.

سلامت روانی و جسمی را بهبود می بخشد

بازی با بلومزبری فوتبال به جوانان دسترسی به بسیاری از مزایای ذهنی و جسمی فعالیت بدنی منظم و همچنین ارائه یک شبکه پشتیبانی با استقبال از آن ها به خانواده بلومزبری را می دهد.

جوامع قوی تری می سازد

مدل کمک های مالی ما تضمین می کند که هیچ جوان از بازی قیمت خارج نمی شود و جلسات ما جوانان را از طیف گسترده ای از زمینه ها گرد هم می آورد. این مقابله با تقسیم اجتماعی فزاینده در شهر ما، و به جوانان می آموزد که به عنوان یک تیم بازی کنند و به طور موثرتری ارتباط برقرار کنند.

آموزش مهارت های زندگی

فوتبال بازتابی از جهان گسترده تر است - درس هایی که ما در زمین یاد می گیریم فراتر از خطوط جانبی گسترش می یابد. ما با ارائه بازی زیبا به عنوان یک میکروکوزم جامعه قادر به آموزش مهارت های ارزشمندی به جوانان هستیم که به آنها کمک خواهد کرد تا در طول زندگی به اهداف خود دست یابند.