لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید. ویژگی های خاصی در این وب سایت با نسخه فعلی شما سازگار نیست.

بستن این پیام

بلومزبری فوتبال

ایجاد یک حساب کاربری

  • گام اول

    جزئیات پدر و مادر

  • گام دوم

    پخش (ها) جزئیات

  • گام سوم

    کمک های مالی

جزئیات پدر و مادر

جزئیات بازیکن

آدرس

+ اضافه کردن یک بازیکن دیگر
برگرد

کمک های مالی

ما افتخار می کنیم که به همه آن دسته از والدینی که توان مالی جلسات ما را دارند کمک مالی ارائه می دهیم.

اگر می خواهید ببینید واجد شرایط هستند، بله را فشار دهید و فرم را تکمیل کنید.

در غیر این صورت، برای تکمیل حساب تان کامل فشار دهید.

آیا شما نیاز به کمک مالی؟ *

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید

برگرد