لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید. ویژگی های خاصی در این وب سایت با نسخه فعلی شما سازگار نیست.

بستن این پیام

ما از حمایتی که از Trusts & Foundations دریافت کرده ایم بسیار سپاسگزاریم که به ما اجازه می دهد کار حیاتی خود را در حمایت از جوانان ادامه دهیم.

اما بیش از ارائه حمایت مالی، Trusts & Foundations که ما با ان کار می کنیم، به ما اجازه داده است تا جوامع محلی را که در ان فعالیت می کنیم، بهتر درک کنیم، ما را با سازمان های دیگر که به طور مشابه در جامعه محلی تعبیه شده اند، متصل می کند و همچنین به ما اجازه می دهد تا رویکردهای نواورانه و جدیدی را برای مشارکت گروه های محروم ایجاد کنیم.  

بنیاد این روز

از طریق کمک مالی اعطا شده توسط این روز، بلومزبری فوتبال قادر به ایجاد یک استراتژی قوی 5 ساله است که جزئیات چگونگی ما قادر به مقیاس در سراسر لندن و حمایت از جوانان 20،000 در هفته تا سال 2028 خواهد بود.

این روز چشم انداز Bloomsbury Football را برای ساختن اینده ای عادلانه تر برای نسل های اینده بدون در نظر گرفتن پیشینه انها به اشتراک می گذارد.

بنیاد گارفیلد وستون

حمایت از بنیاد گارفیلد وستون در توسعه برنامه دختران فوتبال بلومزبری نقش مهمی داشته است.

این کمک مالی به بلومزبری اجازه داد تا در ظرفیت ما برای اجرای جلسات برای دختران و همچنین کمک به یارانه هزینه های تامین خانواده ها از زمینه های محروم اقتصادی سرمایه گذاری کند.

بنیاد پیتر سوربی

با توجه به حمایت بنیاد پیتر سوربی و با همکاری دانشگاه وست مینستر، بلومزبری فوتبال توانسته است جلسات اموزشی هفتگی فوتبال را برای مرحله کلیدی 3 دختران مسلمان برگزار کند.

این گروه به این دلیل انتخاب شد که متاسفانه این جمعیت شناسی از لحاظ تاریخی یک گروه محروم بوده است. این جلسات در یک فضای محصور توسط یک مربی زن و مسلمان نخبه با امکانات نماز کافی انجام می شود.

OUR OTHER PARTNERS

We are fortunate to receive funding and support from a wide range of supporters. Please see a selection of our other supporters below

بودجه نامحدود و نامعلوم

با تشکر از حمایت شرکای ما که بودجه نامحدود را به خیریه اهدا کردند، ما توانستیم یک برنامه توسعه دیجیتال بلندپروازانه را اغاز کنیم. با توجه به عدم ارائه فوتبال مقرون به صرفه در لندن، متاسفانه، کودکان زیادی وجود دارند که در حال حاضر مایل به پیوستن به برنامه های ما هستند.  

As such, the main constraints on Bloomsbury’s growth are funding to employ new coaches who can work closely with young people and having the digital infrastructure in place to manage their deployment.