لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید. ویژگی های خاصی در این وب سایت با نسخه فعلی شما سازگار نیست.

بستن این پیام

تیم بلومزبری فوتبال جامعه ای از تغییر دهندگان بازی است که متعهد به استفاده از قدرت فوتبال برای تغییر زندگی جوانان در لندن هستند.

در سراسر نقش های روشن و خارج از زمین، تمام کارکنان فوتبال بلومزبری با یک چشم انداز مشترک متحد هستند: جهانی که در ان فوتبال برای غلبه بر برخی از چالش های مهم جوانان در جامعه ما استفاده می شود. ما معتقدیم که بازی زیبا چیزی است که باید برای همه در دسترس باشد و هر روز کار کند تا اطمینان حاصل شود که این دیدگاه به واقعیت تبدیل می شود.

از 4 کارمند که در یک اتاق زیرزمینی کوچک در بلومزبری در سال 2018 کار می کنند تا بیش از 70 کارمند در سال 2023، فوتبال بلومزبری همچنان در حال رشد است، زیرا ما بازی را برای جوانان بیشتری در لندن تغییر می دهیم.

هیئت امنای ما

تیم ما

YOUTH BOARD