لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید. ویژگی های خاصی در این وب سایت با نسخه فعلی شما سازگار نیست.

بستن این پیام

تیم های فوت سال

زود می آیم! باهاش کنار بيا!

آکادمی فوت سال

زود می آیم! باهاش کنار بيا!

مربیان فوت سال

زود می آیم! باهاش کنار بيا!

گالری اینستاگرام

همه خوش آمد میگویند

اشتراک آکادمی ما ماهانه پرداخت می شود و شامل دسترسی به تمام ویژگی های برنامه است. این شامل علوم ورزشی، مشاوره فیزیوتراپی، تجزیه و تحلیل عملکرد تیم و فردی، تا سه جلسه آموزشی هفتگی، مسابقات رقابتی منظم، مسابقات تابستانی، و قرار گرفتن در معرض باشگاه های حرفه ای فوتبال است. 

ما کمک های مالی در تمام اشتراک های ما ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه می توانند از برنامه های آکادمی ما بهره مند شوند.